Historie Valdštejnských slavností


Valdštejnské slavnosti navazují na oslavy z konce června 1934, které se tehdy konaly k připomínce 300. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna. Tato slavnost se konala ve Frýdlantě.

Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 1934 | Městské muzeum Frýdlant
Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 1934 | Městské muzeum Frýdlant

POČÁTKY SLAVNOSTÍ


První ročník Valdštejnských slavností se uskutečnil v sobotu 23. června roku 1934 ve Frýdlantu. Po dobu oslav byly vypraveny zvláštní vlaky, a to jak z českého Tanvaldu, tak i z německých měst Žitava a Görlitz. Na začátku slavností proběhlo na frýdlantském náměstí odhalení bronzové sochy Albrechta z Valdštejna, která byla umístěna doprostřed kašny. Sochu vytvořil sochař Heinrich Schulze.


Slavnosti měli již tenkrát několik charakteristických programových prvků, které respektují i současní organizátoři slavností. Je to kulturní program, výstavy, průvody valdštejnských ozbrojených jednotek a pochodňový průvod.


VALDŠTEJN PO VÁLCE


Po skončení druhé světové války, roku 1947, byla vévodova socha v ohrožení a plánoval se její prodej do sběrných surovin. Tomu zabránil vedoucí frýdlantského městského muzea Václav Mráz, který sochu odkoupil a začlenil ji do muzejní expozice. Roku 1956 byla socha přemístěna na dolní nádvoří Frýdlantského zámku. Zpátky do města se přestěhovala až v roce 2007.

Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 1934 | Městské muzeum Frýdlant
Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 1934 | Městské muzeum Frýdlant

SOUČASNOST


Valdštejnské slavnosti byly znovu obnoveny až roku 1994 a to opět ve Frýdlantě, kde se od té doby konají každý lichý rok, v sudé roky je pořádá město Jičín. Tyto slavnosti se však konají i v jiných městech a obcích České republiky, například každoročně v Chebu (kde byl Albrecht z Valdštejna zavražděn), Lovosicích nebo Litvínově.