MĚSTO JIČÍN

Město Jičín je městskou památkovou rezervací a také výchozí branou do Českého ráje a do Prachovských skal. Ve městě i jeho okolí můžete navštívit hned několik míst spojených se známou pohádkovou postavičkou loupežníka Rumcajse, jako je například Rumcajsova ševcovna či Rumcajsův svět Radka Pilaře. V sezoně je tu pro návštěvníky připraven bohatý program v rámci Prodloužených víkendů a v září tradiční pohádkový festival Jičín - město pohádky.

Historicky největšího rozkvětu dosáhl Jičín právě pod vedením vévody Albrechta z Valdštejna a na jeho počest se tu jednou za dva roky na konci května pořádají Valdštejnské slavnosti. V roce 1624, kdy Albrecht z Valdštejna získal město do svého držení, se jednalo o malé provinční městečko s dřevěnými domy a zámkem poničeným nedávným výbuchem. Vévoda se rozhodl vybudovat z Jičína své velkolepé sídelní město a své plány také zrealizoval. V Jičíně tak probíhala demolice městských částí, zakládání nových a výstava reprezentativních budov i ryze účelových staveb.

Unikátnost Valdštejnovy architektury spočívala v zakládání tzv. komponované krajiny. Stavby propojoval liniemi, které jako krajinné osy mířily z města k dominantám na horizontu. Součástí komponované krajiny byla i dvoukilometrová čtyřřadá alej směřující k pozoruhodné reprezentativní vile se zahradou, tzv. lodžii. Od lodžie měla alej dále pokračovat do Valdic, kde vznikal klášter kartuziánů a v jehož kostele byla započata výstavba rodinné hrobky pánů "z Valdštejna a Frýdlantu". Do této hrobky byl také Valdštejn po své smrti pohřben. Sto padesát let poté byl ale klášter zrušen a ostatky vévody byly exhumovány a převezeny do Mnichova Hradiště.

Valdštejn v Jičíně usiloval také o založení biskupství a univerzity. Povolal do města jezuity a založil kolej a gymnázium. Chystal stavbu františkánského kláštera na Veliši a dominikánského kláštera v nově založené městské čtvrti. Z bývalého zámku Smiřických nechal vytvořit rozsáhlý palác. V těsné blízkosti paláce pak založil chrám sv. Jakuba.

Malebný Jičín se tak stal místem nenaplněné touhy o stvoření města a jeho krajiny jako odrazu božského a vesmírného řádu. Torzo krajinné kompozice, nedokončené valdštejnské památky a obdivuhodná geometrie jeho raně barokního urbanismu jsou přesto udivující.


Město Jičín

Městské informační centrum Jičín Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

Telefon:
+420 493 534 390

E-mail:
mic@jicin.org

www.kzmj.cz/infocentrum