MĚSTO FRÝDLANT

Město Frýdlant se nachází na severu Čech na říčce Smědé v podhůří Jizerských hor. První zmínka o městě pochází z roku 1278. Od té doby ho budovaly rody Bíbrštejnů, Redernů, Gallasů a Clam-Gallasů. Nejznámějším majitelem panství byl však vojevůdce Albrecht z Valdštejna, který v roce 1624 získal titul vévody Frýdlantského, a všechna jeho panství se stala součástí rozsáhlého vévodství.

Ve městě dnes můžete vidět novorenesanční radnici od vídeňského architekta Franze von Neumanna, ve které se nachází muzeum s historickou expozicí města a také radniční věž, tzv. Špitálek, která v historii sloužila jako útulek pro nemocné a dnes je součástí expozice muzea. Další významnou památkou je Frýdlantský betlém s dochovanou původní mechanikou vyrobenou Gustavem Simonem. Za zmínku dále stojí kostel Nalezení sv. Kříže s mauzoleem rodu Redernů, farou a křížovou cestou. Lesní naučná stezka podél říčky Smědé vás pak zavede až k Zámeckému pivovaru, kde se vaří oblíbené frýdlantské pivo Albrecht.

A jak vévoda Albrecht ovlivnil podobu Frýdlantu? Vlády nad zdejším krajem se ujal v červenci roku 1622. Pro zdejší obyvatele, většinou protestanty, tak začalo období rekatolizace a omezování práv. Na druhou stranu však potřeba válečných dodávek přispěla k rozmachu výroby v celém Frýdlantském výběžku. Válka poddaným paradoxně poskytovala dostatek práce, rozvíjely se řemeslné dílny i zemědělství. Frýdlantsko, kterého se tehdy vůbec nedotkly hrůzy třicetileté války, získalo označení Terra felix - Šťastná země.

Město Frýdlant

Turistické informační centrum Frýdlant
Náměstí T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
přízemí budovy radnice - kancelář č. 1

Telefon:
+420 488 886 603
+420 488 886 604

E-mail:
mic@mesto-frydlant.cz

www.enjoyfrydlant.cz

Po stopách Albrechta z Valdštejna
(c) Eusebius group b. r. o. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!