HOSTINNÉ - FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

K nejvýznamnějším obdobím historie města Hostinného patří jeho spojení s významným českým šlechtickým rodem Valdštejnů, jehož členové zde tvořili samostatnou rodovou větev, zvanou hostinská. Město a panství Hostinné získal koupí roku 1521 Zdeněk z Valdštejna. Roku 2021 si tedy město připomíná 500. výročí příchodu Valdštejnů do Hostinného. Příslušníci rodu po několik generací spravovali a zvelebovali své panství velkorysou stavební a hospodářskou aktivitou. Největšího rozkvětu a významu město dosáhlo za vlády Jiřího z Valdštejna (1519 - 1584), významného politika, řádného hospodáře a velkorysého stavebníka. Mezi jeho četné potomky, narozené ze tří manželství, patřil prvorozený syn Vilém z Valdštejna (1547 - 1595), který získal dědictvím po strýci statek Heřmanice u Jaroměře. Právě na zdejší tvrzi se 14. září 1583 Vilémovi z Valdštejna a jeho manželce Markétě Smiřické ze Smiřic narodil syn Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583 - 1634).

Hostinné patřilo v rámci vévodství mezi privilegovaná města, tedy sídla vysokého významu. Městské muzeum ve františkánském klášteře v Hostinném připomíná ve své expozici osobnosti několika generací rodu Valdštejnů, spjatých s historií města a jeho okolí. Podrobné informace mohou zájemci o valdštejnskou historii nalézt v rozsáhlé publikaci Hostinné, která je zájemcům nabízena v městském informačním centru a v pokladně muzea.

Františkánský klášter v Hostinném patří od 17. století k nejvýznamnějším historickým památkám města. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2010 - 2012 byl oceněn titulem Stavba roku. Je multifunkčním kulturním zařízením s expozicemi městského muzea, galerie antického umění a městské knihovny.

Město Hostinné

Františkánský klášter Hostinné
Nádražní 119, 543 71 Hostinné 

Telefonní číslo
+420 499 524 239

E-mail
muzeum@klasterhostinne.cz

www.klasterhostinne.cz 

www.krkonose.eu 

Po stopách Albrechta z Valdštejna
(c) Eusebius group b. r. o. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!