1. Kdo byl Albrecht z Valdštejna


Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, známa je i varianta Vojtěch Václav Eusebius z Valdštejna (německy Wallenstein, anglicky Waldstein), se narodil 14. září 1583 v obci Heřmanice u Jaroměře. Zemřel 25. února roku 1634 v Chebu.

Byl český vojevůdce a politik, vévoda meklenburský, frýdlantský a kníže hlohovský a zaháňský. Vedle Jana Tserclaese Tillyho byl nejvyšším velitelem císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války (1618 - 1648). V této válce bojoval na straně císaře proti Protestantské unii. Později pak upadl v nemilost a byl císařskými důstojníky úkladně zavražděn.


Byl prvním vůbec, kdo začal vydržovat stálou armádu, a to nikoli z císařské apanáže, ale z kontribucí nepřátelských i spojeneckých území a z vlastních prostředků (výnosů ze svého vévodství). Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy. Ke svému ohromnému majetku a vlivu přišel díky své cílevědomosti, podnikavosti a dvěma výhodným sňatkům.


VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI

Díky Valdštejnově pozitivnímu vlivu na rozvoji Českolipska a Frýdlantska se každoročně pořádají Valdštejnské slavnosti. V pořádání těchto slavností se střídá město Frýdlant a Jičín.

Po stopách Albrechta z Valdštejna
(c) Eusebius group b. r. o. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!