4. Albrecht z Valdštejna na Moravě


Roky 1609 až 1617 byly pro Albrechta z Valdštejna úspěšné. Výhodně se oženil a dál rozvíjel svou vojenskou kariéru.


NA MORAVĚ


V květnu roku 1609 se za velké intervence jezuitů Valdštejn výhodně oženil s mladou vdovou Lukrécií Nekšovnou z Landeka, která však byla o pár let starší než on sám. Usadil se na jejím sídle ve Vsetíně. Již po pěti letech však Lukrécie zemřela a jemu se podařilo získat všechen její majetek jako dědictví - připadla mu tak rozsáhlá zboží na Moravě, k nimž připojil i 14 zboží svého strýce.


Roku 1615 na generálním sněmu zemí České koruny selhává pokus obnovit konfederaci stavovských obcí všech zemí monarchie a nebyla vyřešena ani otázka společné obrany a daní. Avšak moravská zemská vláda s hejtmanem Ladislavem z Lobkovicz se vyslovila kladně k obraně a jmenovala tři plukovníky moravského stavovského vojska, kteří měli za úkol v případě potřeby najmout 3000 pěších a 1000 jezdců - mezi ně vedle Jiřího z Náchoda a Petra Sedlnického patřil i Albrecht z Valdštejna.MÍROVÁ SMLOUVA


Roku 1617 Valdštejn podpořil armádu arcivévody Ferdinanda ve Furlanské válce (severovýchodní část hranice mezi Rakouskem a Slovinskem) proti Benátkám dvěma sty jezdci (které najal za vlastní peníze) v obležené pevnosti Gradiška (Gradisca d'Isonzo). V bojích se osvědčil a později to ve své vojenské kariéře zhodnotil. 29. června byl v Praze korunován na českého krále Ferdinand II. Štýrský. Ten přiměl císařského vyslance v Madridu k podpisu mírové smlouvy.

Po stopách Albrechta z Valdštejna
(c) Eusebius group b. r. o. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!