Albrecht z Valdštejna

 
 
Valdštejn
Vstupte jednou ze čtyř světových stran
pomyslnými branami do tehdejšího mocného frýdlantského panství generalisima císařské armády Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Poznejte život a osobnost muže, jehož činy zanechaly nesmazatelné stopy v historii i přítomnosti nejen České země.

Sdružení Český ráj pro Vás připravilo putování Máchovým krajem, Lužickými horami i Českým rájem po hradech, zámcích a městech, které nechal vybudovat. Na svých výletech poznáte Heřmanice, místo, kde se narodil, Prahu, kde nechal postavit paláce a nádherné zahrady, Cheb, kde byl zavražděn i tehdejší strategické místo Žitavu. Na všech těchto místech, které s Albrechtem z Valdštejna souvisejí, je Vám k dispozici brožura a mapa, kde jsou uvedeny bližší informace. Celý projekt putování je podpořen motivační soutěží.

V průběhu roku se v Českém ráji koná řada kulturně historických akcí, které mají za cíl připomenout rod Valdštejnů, jejich historii a dobu. Všechny tyto akce se konají v prostředí historických památek, které příslušníci tohoto rodu vlastnili a zanechali tu své stopy. Společný je jim i bohatý program, dobové stánky s nabídkou tradičních řemesel a často i přítomnost samotného vévody Albrechta z Valdštejna. Asi nejvýznamnější jsou tradiční Valdštejnské slavnosti.

Nenechte si ujít

Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady

Sakrální skvosty Jičínska
V květnu byl dokončen projekt „Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady“. Projekt realizovalo Sdružení Český ráj od jara 2014 na území Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska. V rámci projektu byly vypracovány dva nové dokumenty. Jedná se o „Studii zmapování turistického potenciálu území Mariánské a Valdštejnovy zahrady“ a „Soupis kulturního bohatství Mariánské a Valdštejnovy zahrady“.

Krásy a turistická nabídka Českého ráje byly představeny novinářům z Polska a Lotyšska

Presstrip pro novináře z Polska, autor: Veronika Mireková
Ve dnech 15. až 17. dubna navštívili region Českého ráje v rámci dvou presstripů novináři z Polska a Lotyšska. „Obě setkání s novináři se uskutečnily ve spolupráci se zastoupením České centrály cestovního ruchu CzechTourism pro Polsko a Lotyšsko, kterou jsme oslovili s nabídkou a pozvánkou pro novináře do našeho regionu,“ uvádí Lucie Rakoušová ze Sdružení Český ráj, jehož posláním je posílení „značky“ regionu Český ráj doma i v zahraničí.

Turistické noviny Český ráj 2015

Turistické noviny 2015
Začátkem května vyšly - jako každým rokem na počátku hlavní návštěvnické sezony - Turistické noviny Český ráj, které slouží návštěvníkům regionu i místním obyvatelům především jako průvodce sezonní nabídkou Českého ráje a poskytují jim kompletní turistický servis.

Český ráj se prezentoval na veletrzích cestovního ruchu

HW Praha, autor: Archiv Sdružení Český ráj
První měsíce roku jsou vždy pro Sdružení Český ráj a informační centra v regionu ve znamení intenzivní propagace na veletrzích cestovního ruchu. Nejinak tomu bylo i letos, kdy od začátku roku byl Český ráj představen na těchto významných evropských veletrzích...

Mariánská zahrada otevřená turistům

Loreta
Jestliže byl Jičín vždy považován za bránu do Českého ráje, pak je turistická oblast Mariánská zahrada, která se nachází v bezprostřední blízkosti na jih od tohoto historického města, považována z pohledu cestovního ruchu asi za největší překvapení posledních let. Rozsáhlé území o rozloze více než 100 km2 představuje pro turistu klidné a přívětivé území s velmi zajímavou historií.

Jaký byl rok 2014 z pohledu návštěvnosti v Českém ráji?

Oranžerie, Sychrov, autor: Luděk Antoš
Jaká byla návštěvnost v uplynulém roce na turistických atraktivitách a v jednotlivých informačních centrech v regionu Českého ráje? O výsledcích šetření monitoringu návštěvnosti informuje Sdružení Český ráj, které již několik let ve spolupráci se svými partnery sleduje její vývoj.

Vyšel kalendář TOP akcí Českého ráje 2015

Titulka kalendář TOP akcí
Jak již bývá každoroční tradicí, v lednu vyšel oblíbený Kalendář kulturních, sportovních a společenských TOP akcí v Českém ráji pro rok 2015. Jeho čtenáři v něm opět najdou celoroční přehled těch nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí, turistických pochodů či letních a prázdninových programů ve městech a na turistických atraktivitách. Součástí kalendáře je také přehled významných výstav muzeí a galerií v Českém ráji.

Valdštejnské slavnosti

Valdštejnské slavnosti v Jičíně

Valdštejnské slavnosti navázaly na slavnosti, které se konaly v roce 1934 u příležitosti třístého výročí Valdštejnovy smrti. Konají se jako bienále v sudém roce v Jičíně a v lichém roce ve Frýdlantu, každoročně pak v Chebu. S Valdštejnovou dobou a osobností tohoto významného vojevůdce se můžete setkat i na dalších kulturních akcích.

Více...

Po stopách Albrechta z Valdštejna

Logo
Vážení návštěvníci, prostřednictvím tématické nabídky Po stopách Albrechta z Valdštejna můžete poznat život a osobnost muže, jehož činy zanechaly nesmazatelné stopy v historii i živé přítomnosti českých zemí. Vydejte se s námi napříč Českou republikou a navštivte města, hrady, zámky, paláce a nádherné zahrady, které tento slavný vojevůdce nechal vybudovat na svém frýdlantském panství a v Praze. Své putování můžete začít v Heřmanicích, kde se narodil, či v Chebu, kde byl zákeřně zavražděn. Více...

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

Obraz
Osobnost Albrechta z Valdštejna, významného šlechtice, státníka, vojevůdce ... Více...

Valdštejnova komponovaná krajina Jičínska

Lodžie
Vzdělaný kavalír, mimořádně schopný vojenský stratég a neméně obratný diplomat kníže Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna získal Jičínsko do své správy krátce po bitvě na Bílé hoře. Již roku 1621 připojil panství Kumburk a Veliš ke vznikajícímu frýdlantskému vévodství a rozhodl se z města Jičína vybudovat jeho správní a sídelní centrum. Rozsáhlé stavební práce, řízené v následujících letech s pomocí věhlasných italských architektů, Giovanniho Battisty Pieroniho, Andrey Spezzy a Nicoly Sebregondiho, neměly v tehdejší Evropě na sever od Alp obdoby. Vrcholem jejich společného úsilí bylo založení krajinně komponované šlechtické rezidence, která zcela jedinečným způsobem propojila výrazné dominanty města s širokým okolím. Více...
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2015  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  RSS 2.0  |  Kontakty  |  Intraweb
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA
load