Albrecht z Valdštejna

 
 
Valdštejn
Vstupte jednou ze čtyř světových stran pomyslnými branami do tehdejšího mocného frýdlantského panství generalissima císařské armády Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Poznejte život a osobnost muže, jehož činy zanechaly nesmazatelné stopy v historii i přítomnosti nejen České země.

Sdružení Český ráj pro Vás připravilo putování Máchovým krajem, Lužickými horami i Českým rájem po hradech, zámcích a městech, které nechal vybudovat. Na svých výletech poznáte Heřmanice, místo, kde se narodil, Prahu, kde nechal postavit paláce a nádherné zahrady, Cheb, kde byl zavražděn i tehdejší strategické místo Žitavu. Na všech těchto místech, které s Albrechtem z Valdštejna souvisejí, je Vám k dispozici brožura a mapa, kde jsou uvedeny bližší informace. Celý projekt putování je podpořen motivační soutěží.

V průběhu roku se v Českém ráji koná řada kulturně historických akcí, které mají za cíl připomenout rod Valdštejnů, jejich historii a dobu. Všechny tyto akce se konají v prostředí historických památek, které příslušníci tohoto rodu vlastnili a zanechali tu své stopy. Společný je jim i bohatý program, dobové stánky s nabídkou tradičních řemesel a často i přítomnost samotného vévody Albrechta z Valdštejna. Asi nejvýznamnější jsou tradiční Valdštejnské slavnosti.

Nenechte si ujít

Region Český ráj má novou mobilní aplikaci

Mobilní aplikace - náhled, autor: Sdružení Český ráj
Projekt Český ráj – nové trendy v cestovním ruchu, který byl zahájen v roce 2014 a letos v září skončil, umožnil Sdružení Český ráj oživit regionální nabídku a pomohl i ke vzniku nové mobilní aplikace - interaktivního turistického průvodce.

Nabídku Českého ráje doplnily nové propagační materiály

Informační skládačky - film a pohádka
Pestrou nabídku propagace Českého ráje doplnily nové propagační materiály, které vydalo během léta Sdružení Český ráj. Konkrétně se jedná o 20 elektronických tipů na výlety zpracovaných na téma „Český ráj bez bariér“ a „Český ráj ve filmu a pohádkách“. Každý tip na výlet obsahuje itinerář, profil trasy, ilustrační fotografie a popis zajímavostí nacházejících se na dané trase nebo v její blízkosti.

Questing - nový způsob putování po Českém ráji!

Tabule v Bukvici, autor: Jan Mertlík
Území Jičínska, kde se potkávají barokní komponované krajiny Mariánské a Valdštejnovy zahrady s množstvím známých či skrytých příběhů, se stalo pilotním územím pro zavedení questingu v Českém ráji. Questy (česky „hledačky“) představují novou formu putování s příběhem, často spojeného s hledáním indicií, tajenky či pokladu. Odměnou je nejen zábava či objevení pokladu, ale především poznání příběhu, který je s hledačkou spojen.

Český ráj bez bariér

Zámek Sychrov, autor: Pavel Charousek
Na první pohled se může zdát, že Český ráj není ideálním místem na dovolenou pro osoby se sníženou pohyblivostí. Výlet pro rodiny s kočárkem, které se vydají do skalního města bez znalosti terénu, se může proměnit v pořádnou rozcvičku. Některé značené trasy šplhají strmě do kopce a z kopce, vedou po dlouhých schodištích, po haťových chodníčcích, či po nezpevněných stezkách, často podmáčených po deštích. I v Českém ráji jsou však cesty, které pohodlně a bezpečně provedou atraktivními místy jak rodiny s malými dětmi, tak seniory nebo návštěvníky na vozíčku.

Prázdninová nabídka pro každý den

Rytířské turnaje v Dětenicích, autor: Archiv zámek Dětenice
Jaké jsou pro vás připraveny prázdninové programy a akce v Českém ráji? Odpověď na tuto otázku vám poskytne další ročník oblíbené letní „Prázdninové nabídky pro každý den“. I o letošních prázdninách na vás v našem regionu čekají nevšední zážitky a pestrý program na každý prázdninový den. Stačí si jen vybrat!

Za zábavou a prodlouženými víkendy do Jičína

Valdštejnovo náměstí, Jičín, autor: Kristýna Hazdrová
Vydáte-li se o prázdninách do pohádkového Jičína, pak se určitě máte na co těšit. V rámci tradičních prodloužených víkendů, které se nově konají po celé léto od pátku do pondělí, jsou pro vás připraveny speciální letní akce a programy.

Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady

Sakrální skvosty Jičínska
V květnu byl dokončen projekt „Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady“. Projekt realizovalo Sdružení Český ráj od jara 2014 na území Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska. V rámci projektu byly vypracovány dva nové dokumenty. Jedná se o „Studii zmapování turistického potenciálu území Mariánské a Valdštejnovy zahrady“ a „Soupis kulturního bohatství Mariánské a Valdštejnovy zahrady“.

Valdštejnské slavnosti

Valdštejnské slavnosti v Jičíně

Valdštejnské slavnosti navázaly na slavnosti, které se konaly v roce 1934 u příležitosti třístého výročí Valdštejnovy smrti. Konají se jako bienále v sudém roce v Jičíně a v lichém roce ve Frýdlantu, každoročně pak v Chebu. S Valdštejnovou dobou a osobností tohoto významného vojevůdce se můžete setkat i na dalších kulturních akcích.

Více...

Po stopách Albrechta z Valdštejna

Logo
Vážení návštěvníci, prostřednictvím tématické nabídky Po stopách Albrechta z Valdštejna můžete poznat život a osobnost muže, jehož činy zanechaly nesmazatelné stopy v historii i živé přítomnosti českých zemí. Vydejte se s námi napříč Českou republikou a navštivte města, hrady, zámky, paláce a nádherné zahrady, které tento slavný vojevůdce nechal vybudovat na svém frýdlantském panství a v Praze. Své putování můžete začít v Heřmanicích, kde se narodil, či v Chebu, kde byl zákeřně zavražděn. Více...

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

Obraz
Osobnost Albrechta z Valdštejna, významného šlechtice, státníka, vojevůdce ... Více...

Valdštejnova komponovaná krajina Jičínska

Lodžie
Vzdělaný kavalír, mimořádně schopný vojenský stratég a neméně obratný diplomat kníže Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna získal Jičínsko do své správy krátce po bitvě na Bílé hoře. Již roku 1621 připojil panství Kumburk a Veliš ke vznikajícímu frýdlantskému vévodství a rozhodl se z města Jičína vybudovat jeho správní a sídelní centrum. Rozsáhlé stavební práce, řízené v následujících letech s pomocí věhlasných italských architektů, Giovanniho Battisty Pieroniho, Andrey Spezzy a Nicoly Sebregondiho, neměly v tehdejší Evropě na sever od Alp obdoby. Vrcholem jejich společného úsilí bylo založení krajinně komponované šlechtické rezidence, která zcela jedinečným způsobem propojila výrazné dominanty města s širokým okolím. Více...
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2015  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  RSS 2.0  |  Kontakty  |  Intraweb
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA
load